Kichik biznesni moliyalashtirish

Kichik biznesni moliyalashtirish

Kichik biznesni moliyalashtirish dasturi doirasida bank sizning e’tiboringizga biznes uchun keng ko‘lamdagi kreditlarni taklif etadi. 

Kreditlarimizning turlari biznesni rivojlantirish,  uning raqobatbardoshligini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan istalgan masalalarni hal qilishga imkon beradi. 

Kredit taqdim etish to‘g‘risidagi qaror qabul qilishda Ipoteka-bank mijozning haqiqiy holati to‘g‘risidagi ma’lumotlarga asoslanadi.  Bunda e’tibor rasmiy ko‘rsatkichlarga emas,  balki moliyalashtirish nazarda tutilgan biznesning rivojlanish istiqbollariga qaratiladi. 

Har bir shaxsga bo‘lgan alohida yondashuv Ipoteka-bankka kichik biznes sub’ektlari uchun eng qulay shartlarda kreditlarni taklif qilishga imkon beradi.  

Kreditdan foydalanganlik uchun foiz stavkasi bozor kon’yunkturasi va qarzdorning moliyaviy holatidan kelib chiqqan holda o‘rnatiladi.  Foizlar kredit qarzdorligining qolgan qismiga hisoblanadi,  bu mijozlarga qo‘shimcha xarajatlar amalga oshirmaslikka imkon beradi. 

Kredit olish uchun kerakli hujjatlar:

•         kredit olish uchun ariza;

•         biznes-reja;

•         moliyaviy hisobotlar (YaTTlar bundan mustasno);

•         ta’minot hujjatlari;

bank, zaruratdan kelib chiqib, boshqa hujjatlar talab qilishi mumkin.


* “Ipoteka–bank” ATIB ning kreditlash bo‘yicha ichki tartibiga ko‘ra, boshqa tijorat banklaridan hisobvarag‘i olib o‘tilgan mijozlar kamida 3 oy davomida bankimizda pul aylanmasiga ega bo‘lganidan so‘ng, ushbu mijozga kredit ajratilishi belgilangan (Hukumat qarorlari va davlat dasturlariga tushgan loyihalar bo‘yicha ajratiladigan kreditlar, bir qarz oluvchi yoki bir-biriga daxldor qarz oluvchilarga ajratiladigan kreditlar, boshqa bankda bo‘lgan paytida yomon kredit tarixiga ega bo‘lmagan va oxirgi uch oyda so‘ralayotgan kredit va uning foizlariga etadigan pul tushumiga ega bo‘lgan mijozlarga ajratiladigan kreditlar bundan mustasno).


On-line maslahatchi
Qo'ng'iroqni buyurtma qilish