Ma'lumot uchun: (78) 150-11-22

Aloqa markazi:  1233

Bank kafolatlari

Bank kafolati — bank (kafil) boshqa shaxs (printsipal)ning buyurtmasiga ko‘ra kafil o‘z zimmasiga olayotgan majburiyat shartlariga muvofiq printsipalning kreditori (benefitsiar) pul summasini to‘lash haqida yozma talabnoma taqdim etsa,  pulni unga to‘lash haqida printsipalga beradigan yozma majburiyat (kafolat). 

Bank xizmatlarining ushbu turi mijozning kontragentlar va boshqa banklar oldidagi majburiyatlarining bajarilishini kafolatlaydi.  

Kafolatlarni berishda mijoz bilan shartnoma tuziladi,  unda bank kafolatini berish tartibi,  uning shartlari,  to‘lov shartlari va tomonlarning o‘zaro majburiyatlari ko‘rsatib o‘tiladi.  Ayrim hollarda ushbu shartnoma kredit shartnomasiga o‘xshab ta’minotni talab qiladi. 

Bank kafolatini olish uchun mijoz bankka kredit olish uchun o‘rnatilgan ro‘yxatga ko‘ra hujjatlarni taqdim etadi. 

Kafolatlar va kafilliklar berish mijozlar bilan tuzilgan tegishli shartnomalar bilan rasmiylashtiriladi,  ularda kafolatlar (kafilliklar) berishning asosiy shartlari,  jumladan,  vositachilik haqi summasi ham ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. 

Kafolatlar berish hukumatlararo va xalqaro kelishuvlar bo‘yicha investitsiya loyihalari bilan bog‘liq bo‘lgan hollar bundan mustasno. 


Kafolat olish uchun prinsipal quyidagi talablarga javob berishi lozim: 

  • zarar ko‘rib ishlamayotgan bo‘lishi hamda nolikvid balansga ega bo‘lmasligi;

  • muddati o‘tkazib yuborilgan kreditorlik qarzlarining mavjud bo‘lmasligi;

  • oxirgi 3 moliyaviy yil natijalari bo‘yicha ijobiy auditorlik xulosasiga ega bo‘lishi;

  • ijobiy kredit tarixiga ega bo‘lishi.

Bank kafolati rasmiylashtirish uchun zarur boʼlgan hujjatlar roʼyhati

1. Kafolat buyurtmasi (buyurtmada kafolat summasi, muddati, maqsadi, foizi, taʼminotni aniq qilib koʼrsatishi shart)
2. Kafolat oluvchining vakolatli organi(taʼsischilari, aktsiyadorlar va kuzatuv kengashlari)ning bank kafolat olish boʼyicha yigʼilish qarori. Vakolatlarni tekshirish uchun oxirgi kiritilgan oʼzgartirishlar bilan birga kafolat oluvchining taʼsis hujjatlari nusxasi
3. Tegishli davlat soliq inspektsiyasiga taqdim etilgan soʼnggi hisobot davri uchun buxgalteriya balansi (1-shakl), moliyaviy natijalar toʼgʼrisida hisobot (2-shakl), shuningdek 90 kundan ortiq muddatdagi qarzlarga doir solishtirish dalolatnomalari
4. Oxirgi uch moliyaviy yil natijalari boʼyicha auditorlik xulosasi
5. Аgar qarz oluvchining boshqa kredit tashkilot (bank)larida xisobraqam va majburiyatlari mavjud boʼlsa, ushbu kredit tashkiloti (bank)dan maʼlumotnoma (mijozning hisobvaraqlardagi oxirgi 6 oylik aylanmasi, kredit tashkiloti (bank) oldidagi ssuda va boshqa qarzdorliklari, Kartoteka- qarzdorligi va pul qoldiqlari haqidagi maʼlumotlar koʼrsatiladi) va aylanmalardan koʼchirmalar ilova qilinadi
6. Kafolatdan foydalanishning butun davrini oʼz ichiga olgan pul oqimi tahlili koʼrsatilgan biznes-reja
7. Oʼz tabdirkorlik faoliyatini amalga oshirishga moʼljallangan savdo, ishlab chiqarish joyi mavjudligi boʼyicha hujjatlar (kadastr hujjatlari yoki ijara shartnomasi nusxasi) 
8. Bank kafolati maqsadidan kelib chiqib boshqa hujjatlar
9. Taʼminot hujjatlari