phone Маълумот учун: (78) 150-11-22

Рейтинглар

Рейтинглар

Ипотека-банк миллий ва халқаро рейтинг агентликларининг рейтингига эга.  Ипотека-банк рейтинги Ўзбекистон банкларининг рейтинги орасида энг юқориларидан бири ҳисобланади. 

Moody’s Investors Service
Миллий валютадаги
узоқ муддатли депозит рейтинги

Хорижий валютадаги узоқ муддатли депозит рейтинги
Рейтинглар истиқболи Тасдиқланган вақт
B1 B2 Барқарор
2020 йил 24 январь
S&P Global Эмитентнинг узоқ муддатли кредит рейтинги
Эмитентнинг қисқа муддатли кредит рейтинги Рейтинглар истиқболи Тасдиқланган вақт
BB- B Барқарор
2019 йил 25 октябрь
Fitch Ratings       Xорижий ва миллий валюталардаги узоқ муддатли эмитент дефолт рейтинги (IDR)
Барқарорлик рейтинги 
Рейтинглар истиқболи
Тасдиқланган вақт
BB- b Барқарор  2019 йил 19 июль
Ahbor reyting Миллий шкала бўйича рейтинг          Рейтинглар истиқболи
Тасдиқланган вақт
uzA+ Барқарор
Сентябрь, 2019

Кредит рейтинги — бу тақдим этилган молиявий маблағларнинг қайтарилиш эҳтимолини баҳолашда ўрнатилган процедурасига мувофиқ қарздор ёки эмитент молия муассасининг тўлов ва кредит қобилиятига берилган баҳодир.  Рейтинглар эмитентларнинг ўз мажбуриятларини бажариш лаёқатлари тўғрисидаги батафсил маълумотларни тақдим этган ҳолда инвесторларга ўзгармас даромадларга эга бўлган қимматли қоғозларга киритилган маблағлар билан боғлиқ бўлган кредит таваккалчиликларини таҳлил қилишга ёрдам беради.  Ўзгармас даромадларга эга бўлган қимматли қоғозлар эмитентлари учун кредит рейтингининг мавжудлиги эмиссия қилинаётган қимматли қоғозларнинг юқорироқ даражадаги ликвидлигини ҳамда амалиётларни ўтказиш билан боғлиқ бўлган харажатларни камайишини таъминлаши мумкин. 

Рейтинглар устидан доимий кузатув олиб борилади. Бу инвесторларга ўзларининг инвестицион рискларини мунтазам равишда баҳолаб боришларига имкон беради. 


On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш