phone Маълумот учун: 1233; (78) 150-11-22

Тендер ва танловлар

«Ипотека-банк» АТИБ 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлаш бўйича танлов эълон қилади. "Ипотека-банк" АТИБ томонидан тренинг ва таълим хизматларини тақдим этиш бўйича таклифлар бўйича очиқ тендер эълон қилинади. «Ипотека-банк» АТИБ “20 дона банкоматларни харид қилиш юзасидан №30/19-сонли танлов савдолари” ҳақида эълон қилади “Ипотека-банк” АТИБ “2000 дона терминалларни харид қилиш юзасидан №32/19-сонли танлов савдолари” ҳақида эълон қилади “Ипотека-банк” АТИБ “1000 дона терминалларни харид қилиш юзасидан №15/20-сонли танлов савдолари” ҳақида эълон қилади "Ипотека-банк" АТИБнинг Бош офиси ва филиалларида тармоқлараро экран техналогиясини жорий қилиш орқали банк корпоратив тармоғида ахборотлар хавфсизлигини ва Wi-Fi зоналар хавфсизлигини таъминлаш қурилмаларини харид қилиш юзасидан танлов эълон қилади «Ипотека-банк» АТИБ “ 60 дона банкоматларни харид қилиш юзасидан №9097211-сонли тендер савдолари” ҳақида эълон қилади

Депозит сертификатлар

Депозит сертификатлар

Depozit sertifikati - bankka qo‘yilgan omonat summasini va omonatchining (sertifikat saqlovchining) omonat summasini hamda sertifikatda shartlashilgan foizlarni sertifikatni bergan bankdan yoki shu bankning istalgan filialidan belgilangan muddat tugaganidan keyin olish huquqini tasdiqlovchi noemissiyaviy qimmatli qog‘oz.

Muomalaga chiqarilgan depozit sertifikatlar:

Ro‘yxat sanasi va raqami 07.11.2008 
DS-43-0078
07.11.2008 
DS-43-0078
03.12.2009 
DS-43-0109
03.12.2009 
DS-43-0109
19.01.2012 
DS-43-0142
Soni (dona) 10 5 80 20 60
1 dona sertifikatning nominal qiymati (so‘m) 50’000’000 100’000’000 50’000’000 50’000’000 50’000’000
Chiqarish hajmi (so‘m) 500’000’000 500’000’000 4’000’000’000 1’000’000’000 3’000’000’000
Muomala muddati 180 kun 360 kun 360 kun 540 kun 370, 547, 730, 912, 1095 kun
Yillik foiz stavkasi 7% 8% 10,5% 10,75% 6%, 7%, 8%, 9%, 10%
Izoh To‘liq joylashtirilgan To‘liq joylashtirilgan To‘liq joylashtirilgan To‘liq joylashtirilgan To‘liq joylashtirilgan

Ro‘yxat sanasi va raqami 26.02.2013 
DS-43-0170
26.07.2013 
DS-43-0181
16.01.2014 
DS-43-0190 
Soni (dona) 100 80 400
1 dona sertifikatning nominal qiymati (so‘m) 50’000’000 50’000’000 10’000’000,00
Chiqarish hajmi (so‘m) 5’000’000’000 4’000’000’000 4’000’000’ 000,00
Muomala muddati 370, 547, 730, 
912, 1095 kun
370, 547, 730, 
912, 1095 kun
370, 547, 730, 
912, 1095 kun
Yillik foiz stavkasi 6%, 7%, 8%, 
9%, 10%
6%, 7%, 8%, 
9%, 10%
6%, 7%, 8%, 
9%, 10%
Izoh To‘liq joylashtirilgan To‘liq joylashtirilgan To‘liq joylashtirilgan

Ro‘yxat sanasi va raqami 09.02.2015 
DS-43-0207
Soni (dona) 100
1 dona sertifikatning nominal 
qiymati (so‘m)
50’000’000
Chiqarish hajmi (so‘m) 5’000’000’000
Muomala muddati 1095 kun
Yillik foiz stavkasi 9%
Izoh To‘liq joylashtirilgan 

Ro‘yxat sanasi va raqami 24.06.2015 
DS-43-0215
Soni (dona) 220
1 dona sertifikatning nominal 
qiymati (so‘m)
50’000’000
Chiqarish hajmi (so‘m) 11’000’000’000
Muomala muddati 1095 kun
Yillik foiz stavkasi 9%
Izoh To‘liq joylashtirilgan

Ro‘yxat sanasi varaqami 23.05.2016 
DS-43-0227
Soni (dona) 200
1 dona sertifikatning nominal 
qiymati (so‘m)
50’000’000
Chiqarish hajmi (so‘m) 10’000’000’000
Muomala muddati 1095 kun
Yillik foiz stavkasi 9%

Ro‘yxat sanasi va raqami

31.01.2019 

DS-43-0256-1 

DS-43-0256- sonli depozit sertifikatlarini chiqarish va 

muomalada bo’lish shartlariga o’zgartirish kirilitgan

Soni (dona)

600

1 dona sertifikatning nominal qiymati (so‘m)

50’000’000

Chiqarish hajmi (so‘m)

30’000’000’000

Muomala muddati

365, 730, 1095 kun

Yillik foiz stavkasi

MB qayta moliyalash stavkasi;

MB qayta moliyalash stavkasi+0,5%

MB qayta moliyalash stavkasi+1%

 

 


Omonat sertifikatlari

Omonat sertifikati – jismoniy shaxs tomonidan bankka qo‘yilgan omonat summasini va omonatchining (sertifikat saqlovchining) omonat summasini hamda sertifikatda shartlashilgan foizlarni sertifikatni bergan bankdan yoki shu bankning istalgan filialidan belgilangan muddat tugaganidan keyin olish huquqini tasdiqlovchi noemissiyaviy egasining nomi yozilgan qimmatli qog‘oz.

Muomalaga chiqarilgan omonat sertifikati:

Ro‘yxat sanasi va raqami

07.11.2008 
DS-43-0077

18.09.2009 
DS-43-0100

Soni (dona)

500

20’000

1 dona sertifikatning nominal qiymati (so‘m)

100’000

100’000

Chiqarish hajmi (so‘m)

50’000’000

2’000’000’000

Muomala muddati

180 kun

180 kun

Yillik foiz stavkasi

18%

28%

Izoh

To‘liq joylashtirilgan

To‘liq joylashtirilgan


On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш