phone Маълумот учун: (78) 150-11-22

Корпоратив бошқарув тузилмаси

Корпоратив бошқарув тузилмаси


  • Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi Ipoteka-bankning oliy boshqaruv organi hisoblanadi. U Bank Nizomiga o‘zgartirishlar kiritish, yangi aksiyalar chiqarish, Kengash tarkibini yangilash, tashqi auditorlarni tasdiqlash va daromadlarni taqsimlash kabi Bank faoliyatiga tegishli bo‘lgan asosiy masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qiladi.
  • Bank Kengashi nazorat funksiyalarini bajaradi va Bank strategiyasini belgilab beradi. Audit qo‘mitasi bank kengashiga ichki audit ishi ustidan nazoratni amalga oshirish, moliyaviy hisobotlarni tayyorlash, korporativ boshqaruvning yuqori sifatini va korporativ nazoratning samaraliligini ta’minlashda ko‘maklashadi.
  • Bank Boshqaruvi bank faoliyatiga javob beruvchi, Boshqaruv tarkibidagi aktivlar va passivlarni boshqarish qo‘mitasi, investitsiya qo‘mitasi, kredit qo‘mitasi faoliyati ustidan nazorat olib boradi. Ularning faoliyatlaridagi turli samaradorliklarni amalga oshirishda ko‘maklashadilar.

 «Ipoteka-bank» ATIB Aksiyadorlari umumiy yig’ilishi to’g’risida Nizom (1857 KБ)

  «Ipoteka-bank» ATIB Kuzatuv kengashi to’g’risida Nizom (1406 КБ)>

  «Ipoteka-bank» ATIB Boshqaruvi to’g’risida Nizom (1484 КБ)

On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш