Банк кузатув кенгаши қошидаги қўмиталар

Банк кузатув кенгаши қошидаги қўмиталар

Банк Кузатув кенгаши фаолияти самарадорлигини ошириш учун Аудит қўмитаси, Рисклар, алоқадор шахслар билан битимлар ва йирик битимлар бўйича қўмитаси, Мукофотлаш бўйича қўмитаси,  Корпоратив бошқарув ва номзодларни кўрсатиш бўйича қўмитаси ҳамда Стратегия ва хусусийлаштириш бўйича қўмиталар ташкил этилди.

Аудит қўмитаси

Қўмита акциядорларнинг умумий йиғилишининг қарори билан Банк Уставига мувофиқ ташкил этилган ва бу Кузатув кенгашининг бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот, аудит жараёнларини назорат қилиш функцияларини самарали бажарилишини таъминлайдиган консультатив-маслаҳат органи ҳисобланади. Банкнинг молиявий ҳисоботлари ва фаолияти, шунингдек Банкнинг ички назорат тизимининг самарали ишлаши.

Қўмитанинг асосий вазифалари - бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот, молиявий ҳисобот ва фаолият аудити, Банкнинг ички назорат тизимига оид Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилган масалаларни олдиндан ҳар томонлама ўрганиш, Кузатув кенгашига банкнинг ички назорат ва аудиторлик тизимининг самарадорлигини оширишга қаратилган аниқ қарорлар қабул қилиш бўйича тавсиялар бериш.

Қўмита Банк Кузатув кенгаши аъзолари орасидан сайланди ва Банк Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланади.

Қўмита таркиби:

Қўмита раиси - Татяна Доган (мустақил аъзо) - “Қозоғистон Ижара Компанияси” AЖ (Олмаота) директорлар кенгашининг мустақил директори

Қўмита аъзолари:

Весли Девис (мустақил аъзо) - “APQ Global” компаниясининг молиявий директори,

Ибрахимжанова Зумрат Aманбаевна - ЎТТЖ инвестиция лойиҳаларини экспертизаси бўлими бошлиғи.

Рисклар, алоқадор шахслар билан битимлар ва йирик битимлар бўйича қўмита

Қўмита "Ипотека-Банк" AТИБ Уставига ва "Ипотека-Банк" AТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга мувофиқ тузилган ва Кузатув кенгашининг хатарларни бошқариш тизимини назорат қилиш, йирик битимлар ва алоқадор шахслар билан  операцияларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш функцияларини самарали бажарилишини таъминлайдиган консультатив-маслаҳат органи ҳисобланади.

Қўмитанинг асосий вазифалари - Банк хатарларни бошқариш тизими, алоқадор шахслар билан операциялар ва йирик битимлар бўйича Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилган масалаларни олдиндан ҳар томонлама ўрганиш, кузатув кенгашига хатарларни бошқариш тизимининг самарадорлигини оширишга қаратилган қарорларни қабул қилиш бўйича тавсиялар бериш, алоқадор шахслар билан операцияларнинг шаффофлиги ва Банкнинг акциядорлари манфаатларини қуйидагилардан ҳимоя қилиш:

- йирик битимлар тузиш бўйича етарли даражада тайёрланмаган қарорларни қабул қилиш натижасида етказилиши мумкин бўлган зарар;

- манфаатдор шахслар банк мансабдор шахсларига ноқулай шартлар асосида тегишли шахслар билан битим тузишга ундаш мақсадида уларга босим ўтказса ёки таъсир кўрсатса, етказилиши мумкин бўлган зарар.

Қўмита Банк Кузатув кенгаши аъзолари орасидан сайланган ва Банк Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланган.

Қўмита таркиби:

Қўмита раиси - Aвазхон Aсадуллаевич Тожиев, "Салтанат Мева" МЧЖ Савдо уйи бош директори

Қўмита аъзолари:

Юлия Берешченко (мустақил аъзо) - Astarta Holding NV дирекциясининг аъзоси, Wood&Co компаниясининг катта маслаҳатчиси,

Aбдушукуров Жамшид Aбдигалипович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги департамент директори.

Мукофотлаш бўйича қўмита

Қўмита "Ипотека-банк" AТИБ Уставига мувофиқ тузилган ва Кузатув кенгаши аъзолари, Бошқарув аъзолари ва банкнинг ходимлари учун ҳақ тўлашнинг самарали ва шаффоф тизимини шакллантириш билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқишда Кузатув кенгаши аъзоларига ёрдам бериш учун ташкил этилган коллегиал маслаҳат органи ҳисобланади. Қўмита фаолиятининг мақсади: Банкнинг рискларни қабул қилиш даражаси, узоқ муддатли стратегияни амалга ошириш, таваккалчилик иштаҳаси, молиявий натижалар, ички назорат тизими, қонунчилик талаблари ва Банкнинг ички қоидаларига асосланиб, мукофот сиёсатини белгилашда ва унинг бажарилишини назорат қилишда Кузатув кенгашига ёрдам беришдир.

Қўмита Банк Кузатув кенгаши аъзолари орасидан сайланди ва Банк Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланди.

Қўмита таркиби:

Қўмита раиси - Юлия Берешченко (мустақил аъзо) - Astarta Holding NV дирекциясининг аъзоси, Wood&Co компаниясининг катта маслаҳатчиси,

Қўмита аъзолари:

Aлександр Пиккер (мустақил аъзо) - Халқаро лойиҳалар бўйича бош эксперти,

Aбдуллаева Ирода Маратовна -  ЎТТЖ инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни ташкил этиш бўлими бошлиғи.

Корпоратив бошқарув ва номзодларни кўрсатиш бўйича қўмита

Қўмита "Ипотека-банк" AТИБ низомига мувофиқ ташкил этилган бўлиб, у корпоратив бошқарув ва кадрлар сиёсати, шу жумладан Банкнинг Кузатув кенгаши ва Бошқаруви аъзоларига номзодларни кўрсатиш бўйича консультатив-маслаҳат органи ҳисобланади.

Қўмита фаолиятининг мақсади Кузатув кенгаши ва Банк Бошқарувига корпоратив бошқарув тизимини қўллаб-қувватлаш ва такомиллаштиришга, шунингдек, Банкнинг кадрлар сиёсатини шакллантириш ва самарали амалга оширишга қаратилган тавсиялар ва таклифларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қўмита Банк Кузатув кенгаши аъзолари орасидан сайланди ва Банк Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланди.

Қўмита таркиби:

Қўмита раиси - Весли Девис (мустақил аъзо), “APQ Global” компаниясининг молиявий директори,

Қўмита аъзолари:

Юлия Берешченко (мустақил аъзо) - Astarta Holding NV дирекциясининг аъзоси, Wood&Co компаниясининг катта маслаҳатчиси,

Махкамов Рустам Хусниддинович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг бўлим бошлиғининг ўринбосари - бошқарма бошлиғи.

Стратегия ва хусусийлаштириш бўйича қўмита

Қўмита Банк Низомига мувофиқ Кузатув кенгашининг қарорига биноан ташкил этилган ва стратегия ва хусусийлаштириш масалаларини кўриб чиқиш ва келишиш бўйича Кузатув кенгашининг ўз вазифаларини самарали бажарилишини таъминлайдиган консультатив- маслаҳат органи ҳисобланади.

Қўмитани ташкил этишнинг асосий вазифалари - Банкни стратегик ривожлантириш ва хусусийлаштиришга оид кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилган масалаларни олдиндан ҳар томонлама ўрганиш, кузатув кенгашига узоқ муддатли истиқболда банк самарадорлигини оширишга қаратилган қарорларни қабул қилиш бўйича тавсиялар бериш, банк бошқарувининг банкнинг стратегик ривожланиш режаларини бажарилишини назорат қилиш.

Қўмита Банк Кузатув кенгаши аъзолари орасидан сайланган ва Банк Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланган.

Қўмита таркиби:

Қўмита раиси - Aлександр Пиккер (мустақил аъзо) - Халқаро лойиҳалар бўйича бош эксперт,

Весли Девис (мустақил аъзо) - “APQ Global” компаниясининг молиявий директори,

Aбдушукуров Жамшид Aбдигалипович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги департамент директори.

On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш